SHeaR på World Sleep Congress

Forskningsgruppen SHeaR deltok på World Sleep Congress. Vi presenterte forskning på samvalg, utvikling av en digital søvndagbok, biomarkører for søvnapné og insomni. Gruppen ledet et symposium om persontilpasset behandling av søvnapné