Ett år siden lansering av Somnify.no feires med kommentar til artikkel om insomni i gårsdagens NEJM

Det er nå ett år siden vi åpnet opp Somnify.no for betalende brukere. Jeg holder tilbake de første resultatene frem til tiskriftet «Søvn» formelt publiseres om kun kort tid.

Jeg vil derfor heller markere ett års jubileet med omtale av behandlingsdelen av en artikkel om insomni som ble publisert i New England Journal of Medicine i går (http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMcp1412740?query=BUL): Ved kronisk insomni blir det anbefalt både medikamentell og ikkemedikamentell behandling. Internettbasert kognitiv atferdsterapi blir presentert som like effektfullt som tradisjonell kognitiv atferdsterapi.

Når det gjelder medikamenter er det det uselektive, antidepressive middelet «Trazodone» og antihistaminet «diphenhydramine» som nevnes som de mest aktuelle behandlingsalternativene til z-hypnotika (zopiclone/ zoplidem) ved insomni uten ko-morbiditet. Ingen av disse medikamentene er meg bekjent tilgjengelig i Norge. Remeron (Mirtazapin) anbefales ved angst eller depresjon og samtidig insomni. Også Gabapentin og orexin antagonisten suvorexant nevnes men det understrekes at det foreligger lite forskning på disse medikamentene mot insomni.

Oppsummert er det en lærerik og ryddig artikkel, men behandlingsalternativene til z-hypnotika ved ren kroniks insomni er ikke tilgjengelige i Norge. Remeron er fremdeles førstevalg ved ko-morbid angst/depresjon og insomni.