Ventetid og kontaktinformasjon

Fra 1. mars 2024 tar vi igjen i mot pasienter ved Oslo Søvnsenter.

Vi behandler alle aldersgrupper fra ungdomsskolealder og oppover.

Adresse: Skøyen helsesenter, hovfaret 17, 0275

Kontakt: post@oslosovnsenter.no

Telefon: 412 73 116            (for tiden ikke operativ)

Hovedkontor:

Thygesons vei 6a, 0667 Oslo (Ingen pasientbehandling ved hovedkontoret)