Ventetid og kontaktinformasjon

Oslo Søvnsenter arbeider med et nytt konsept. Vi har inntaksstopp inntil konseptet er ferdigutviklet. Vi viser til nettsiden www.sovno.no for oversikt over andre behandlere.

Vi behandler alle aldersgrupper fra ungdomsskolealder og oppover.

Adresse: Thygesons vei 6b, 0667 OSLO

Kontakt: post@oslosovnsenter.no

Telefon: 412 73 116            (for tiden ikke operativ)

Lokasjon hovedkontor:

image554