Hvem er vi? Hva gjør vi? Hva koster det?

Velkommen til Oslo Søvnsenter!

Oslo Søvnsenter tilbød kunnskapsbasert utredning og behandling av alle typer søvnlidelser i perioden 2010-2020. Fra sommeren 2024 åpner vi opp igjen for behandling av pasienter. 

Søvnsykdommer

Internasjonal gruppering av søvnsykdommer definerer seks ulike kategorier: insomni (dårlig søvn), hypersomni (økt søvn/søvnighet), døgnrytmeforstyrrelser, restless legs (urolige bein), søvnapne og parasomnier (gå i søvne etc). Du finner industrinøytral informasjon om søvnsykdommer på nettsiden www.sovno.no.

Behandling:

De fleste søvnsykdommer kan behandles med kombinasjoner av atferdstiltak, medisinsk teknologi, kirurgi eller medikamentelle virkemidler. Ansvarlig lege og søvnspesialist, Harald Hrubos-Strøm, har full foreskrivningsrett.

Priser per 1. januar 2024

Første konsultasjon (grundig utredning, diagnostisering og eventuell oppstart av behandling av søvnproblemene): 2700,-

Oppfølgingskonsultasjoner (kontroller, justering av behandling: 1800,-

Leie av lysbehandlingslampe (ukepris): 600,-

Timepris (foredrag, tekstgjennomgang): Etter avtale

Vi tilbyr betaling med Vipps

Lege Fjola Dogg Sigurdardottir, PhD:

Fjola er allmenlege ved Skøyen Helsesenter, Hovfaret 17, 0275. Vi arbeider med å tilby konsultasjoner med Fjola.

Fagansvarlig overlege: Somnolog Harald Hrubos-Strøm, PhD

Dr. Hrubos-Strøm arbeider for tiden kun som fagansvarlig overlege og veileder ved senteret.

Forskningsptofil: https://scholar.google.com/citations?user=ovbipfYAAAAJ&hl=en

Klinisk profil:

http://www.oslosovnsenter.no/?page_id=43