Hvem er vi? Hva gjør vi? Hva koster det?

Velkommen til Oslo Søvnsenter!

Oslo Søvnsenter tilbyr kunnskapsbasert utredning og behandling av alle typer søvnlidelser tirsdager og onsdager fra 18.00-21.00. Helsepersonellet du vil møte er psykolog Heidi Landrø eller lege, PhD og Somnologist Harald Hrubos-Strøm.

Søvnproblemer

Internasjonal gruppering av søvnsykdommer definerer seks ulike kategorier: insomni (dårlig søvn), hypersomni (økt søvn/søvnighet), døgnrytmeforstyrrelser, restless legs (urolige bein), søvnapne og parasomnier (gå i søvne etc). Du finner industrinøytral informasjon om søvnsykdommer på nettsiden www.sovno.no.

Behandling:

Vi tilstreber å tilby «samvalg» eller «shared decision making» dersom du oppfyller diagnosekriterier for en søvnsykdom. De fleste søvnsykdommer kan behandles med kombinasjoner av atferdstiltak, kirurgi eller medikamentelle virkemidler. Ansvarlig lege og søvnspesialist, Harald Hrubos-Strøm, har full foreskrivningsrett.

Priser:

Første konsultasjon (grundig utredning, diagnostisering og eventuell oppstart av behandling av søvnproblemene): 2100,-

Oppfølgingskonsultasjoner (kontroller, justering av behandling: 1400,-

Leie av lysbehandlingslampe (ukepris): 500,-

Søvnregistrering med WatchPAT http://www.itamar-medical.com/watchpat-main/ 700,-

Vi tilbyr betaling med Vipps og kontanter