Hvem er vi? Hva gjør vi? Hva koster det?

Velkommen til Oslo Søvnsenter!

Oslo Søvnsenter tilbød kunnskapsbasert utredning og behandling av alle typer søvnlidelser i perioden 2010-2020. Senteret har dessverre inntaksstopp for pasienter i ubestemt tid grunnet bidrag i forskning.

Søvnsykdommer

Internasjonal gruppering av søvnsykdommer definerer seks ulike kategorier: insomni (dårlig søvn), hypersomni (økt søvn/søvnighet), døgnrytmeforstyrrelser, restless legs (urolige bein), søvnapne og parasomnier (gå i søvne etc). Du finner industrinøytral informasjon om søvnsykdommer på nettsiden www.sovno.no.

Behandling:

De fleste søvnsykdommer kan behandles med kombinasjoner av atferdstiltak, medisinsk teknologi, kirurgi eller medikamentelle virkemidler. Ansvarlig lege og søvnspesialist, Harald Hrubos-Strøm, har full foreskrivningsrett.

Priser per 1. januar 2021

Første konsultasjon (grundig utredning, diagnostisering og eventuell oppstart av behandling av søvnproblemene): 2200,-

Oppfølgingskonsultasjoner (kontroller, justering av behandling: 1450,-

Leie av lysbehandlingslampe (ukepris): 500,-

Søvnregistrering med WatchPAT http://www.itamar-medical.com/watchpat-main/ 1000,-

Timepris (foredrag, tekstgjennomgang): Etter avtale

Vi tilbyr betaling med Vipps og kontanter