Hvem er vi? Hva gjør vi? Hva koster det?

Velkommen til Oslo Søvnsenter!

Oslo Søvnsenter tilbød kunnskapsbasert utredning og behandling av alle typer søvnlidelser i perioden 2010-2020. Senteret har dessverre inntaksstopp for pasienter i ubestemt tid grunnet bidrag i forskning.

Søvnsykdommer

Internasjonal gruppering av søvnsykdommer definerer seks ulike kategorier: insomni (dårlig søvn), hypersomni (økt søvn/søvnighet), døgnrytmeforstyrrelser, restless legs (urolige bein), søvnapne og parasomnier (gå i søvne etc). Du finner industrinøytral informasjon om søvnsykdommer på nettsiden www.sovno.no.

Behandling:

De fleste søvnsykdommer kan behandles med kombinasjoner av atferdstiltak, medisinsk teknologi, kirurgi eller medikamentelle virkemidler. Ansvarlig lege og søvnspesialist, Harald Hrubos-Strøm, har full foreskrivningsrett.

Priser per 1. januar 2021

Første konsultasjon (grundig utredning, diagnostisering og eventuell oppstart av behandling av søvnproblemene): 2400,-

Oppfølgingskonsultasjoner (kontroller, justering av behandling: 1600,-

Leie av lysbehandlingslampe (ukepris): 500,-

Timepris (foredrag, tekstgjennomgang): Etter avtale

Vi tilbyr betaling med Vipps og kontanter

Lege Harald Hrubos-Strøm

Forskningsptofil: https://scholar.google.com/citations?user=ovbipfYAAAAJ&hl=en

Klinisk profil:

http://www.oslosovnsenter.no/?page_id=43