Harald Hrubos-Strøm: foredrag og fagprofil

Foredrag, artikler og bidrag i podkcaster om søvn, søvnproblemer eller søvnsykdommer kan avtales ved henvendelse: harald@sleepretraining.com.

Pris etter avtale med Sleepicus AS                            Bilde Søvn

Link til opptak av søvnforedraget ved Realfagsbiblioteket i 2017:

https://www.youtube.com/watch?v=dVgUfEiw-io&t=1602s

Oppdragsgiverliste:

Sleepicus AS technology development

Sleepicus AS is a holding company. The company currently owns shares in Somnify.no and the Icelandic mother company.

The company owns several brands with separate domains:

  • Oslosovnsenter.no
  • Sleepicus.no
  • Sleepretraining.com
  • Somnify.no

Sleepicus AS may be willing to invest in novel sleep- or behavior related technology. A meeting may be arranged by contacting harald@sleepretraining.com