Behandlingsmoduler for kronisk insomni: Somnify.no og Drowzee Pendulum

Sleepicus er et lite firma med en visjon om å hjelpe personer med søvnproblemer og søvnsykdommer ved hjelp av teknologi og informasjonsutveksling. Vår første teknologisatsning var mestringsverktøyet http://somnify.no. Nettsiden er for tiden dessverre ikke tilgjengelig.

Somnifylogo

Dr. Hrubos-Strøm har fått forskningsmidler til å undersøke behandlingseffekt av behandlingsverktøyet «Pendulum» utviklet av det norske firmaet «Drowzee AS».  Oslo Søvnsenter vil tilby behandling med Pendulum dersom teknologien har effekt.

https://drowzee.com/